Kloge ord om motivation

I mere end 35 år har professor Edward L. Deci sammen med kollegaen Richard M. Ryan forsket i motivation. De er grundlæggere af teorien om selvdeterminering og har udført et utal af forsøg for at afdække, hvad der driver mennesket til at handle.

Self -Determination Theory  hævder:
- at mennesker gerne vil bestemme selv, det vil sige, at vi ikke ynder at blive styret eller kontrolleret udefra. Bliver vi det, daler vores motivation.

-at nøglen til succesfuld motivation handler om at anerkende modtagerens selvbestemmelse og kompetence.

- at mennesket har basale psykiske behov, på samme måde som vi har basale fysiske behov. At vi også har behov for at stå i relation til andre, så vi oplever at høre til.

- at når man lokker med en belønning eller truer med en konsekvens, risikerer man at knægte modtagerens oplevelse af selvbestemmelse og kompetence.

- at trusler, belønninger, krævende sprog og kritik skaber situationer, der får modtageren til at føle sig inkompetent og underlagt en andens vilje.

Læs mere her: www.selfdeterminationtheory.org