Sæt ord og billeder på din ledelse og virksomhed

 

STORYTELLING ER:

  • Et ledelsesinstrument til at kommunikere, styrke arbejdsglæden og skabe et godt omdømme ved at finde, fremkalde og fortælle de gode historier.
  • Det handler om at finde ægte historier fra virksomhedens  hverdagsliv og fortælle og formidle dem på en opbyggelig måde.
  • Det drejer sig om at finde ind til de troværdige kernefortællinger, som den enkelte leder og medarbejder kan spejle sig i og stå på – og som kan bakke op om den overordnede rammefortælling om virksomheden.
  • Det gælder om at understøtte den overordnede strategi via skarpe, værdiskabende fortællinger om konkrete begivenheder og initiativer.

"Det har virkelig været til stor gavn at kigge mig selv efter i sømmene og blive mere skarp i min historiefortælling. Nu er jeg klar til flere oplæg." Skrev chef til Trine efter sparring om at fortælle levende og præcist om organisation, præstationer og lederDNA. 

 

FORLØB v./ erhvervsjournalist Trine Wiese

I et individuelt sparringsforløb eller i ledelsesteamet får du indspark til at sætte præcise ord og billeder på dit personlige lederskab, din profil og virksomhedens DNA.


Forløb - eksempel.

 

Lederkommunikation –  2 moduler

1. modul: Vi gennemgår sammen din tidslinje: Hvilke begivenheder/mennesker har dannet og udviklet dig som menneske  og leder? Hvilke resultater har du skabt? Og når du kigger på din tidslinje, hvilke værdier er og har været vigtige for dig i dit lederskab og liv?


2. modul: Ud fra et PP (hjemmearbejde) – baseret på din tidslinje og historier om virksomheden fortæller du om dig selv som leder, om viriksomhedens DNA, strategiproces, metoder, produkter, resultater etc.